Skateboardklubben mister som kjent lokalene sine nå som Ankerskogen videregående skole rives. Nå skal skateboardklubben i stedet få leie de tidligere industrilokalene til Hamjern på Espern. Totalt er det snakk om 500 kvadratmeter. Hallen skal kun brukes til trening, og det er satt en begrensning på 80 personer i lokalene samtidig.

Før lokalene tas i bruk, skal det installeres mobile toalett.

Framleieavtalen med Hamar Skateboardklubb er tegnet fram til 31. desember i 2021.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00