Marian Skutlaberg på kulturkontoret opplyser at kartleggingen skjer i samarbeid med Frivillighet Norge. Formålet er å få grundig og oppdatert kjennskap til det frivillige organisasjonslivet i Hamar.

Undersøkelsen sendes ut til lag og foreninger på e-post tirsdag 25. april.

– Resultatene av undersøkelsen vil bli presentert etter ferien, for frivilligheten og for politisk ledelse, sier Skutlaberg, som håper flest mulig organisasjoner tar seg tid til å svare.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00