I formannskapet i Hamar har det siden juni vært en rekke orienteringer og drøftinger bak lukkede dører. Lukningen har vært begrunnet i forretningsmessige forhold. Også kommunestyret har vært involvert i planene i et lukket møte i høst.

Stor kontrakt

Senest sist onsdag ble dørene lukket på tampen av formannskapsmøtet, og pressen ble kastet på gangen.

HA har fått bekreftet fra flere hold at Hamar kommune er én av aktørene som jobber for å få det amerikanske selskapet EON Reality Inc. til å etablere seg i regionen, og for første gang i Norge.

Elverum kommune er én av de andre aktørene, sammen med Innovasjon Norge.

EON Reality Inc utvikler programvare til virtuell virkelighet i undervisnings- og opplærings-øyemed.

Jobbet i to år

Elverum Regionen Næringsutvikling (ERNU, eies av Elverum, Åmot og Våler kommuner) har jobbet i to år for å realisere en slik etablering i regionen.

I sin årsrapport for 2015, skriver de følgende om prosessen: «Det har vært en meget spennende prosess og ikke minst utfordrende på grunn av EON sine ønsker om å dele etableringskostnadene. Totalt 100 millioner kroner fordelt 50/50 på partene. ERNU lykkes nesten før jul i 2015, men bankenes krav til egenkapital ble litt for krevende.».

ERNU viser til at EON har etablert seg i europeiske byer som Manchester i England og Laval i Frankrike, hvor etableringen har gitt over 80 arbeidsplasser.

Ordfører Einar Busterud bekrefter at de er i dialog med Elverum kommune og EON Reality, men at ikke noe er avklart.

– Vi har dialog med Elverum. Det er et ganske komplisert avtaleverk, og vi er ikke i havn, sier Busterud.

Dersom man lykkes i å lande etableringen, legges det opp til lokalisering både på Hamar og Elverum.

Taus på Elverum

HA har ikke lykkes å få greie på hvor mye kapital Hamar kommune skal gå inn med.

Ordfører Erik Hanstad i Elverum kommune er ikke klar til å kommentere etableringen.

– Jeg vil ikke uttale meg om den saken i det hele tatt, sier Hanstad.

Deltok på jobbmesse

På Hamar er det flere bedrifter som utvikler spillteknologi.

Hamar-Regionen Utvikling er i ferd med å spisse sin aktivitet mer mot digitalisering og IT. Konstituert daglig leder Eli A. Bryhni vil ikke kommentere noe rundt EON. På jobbmessa Arena Innlandet som Hamar-Regionen Utvikling arrangerte i Oslo 18. oktober, deltok EONs administrerende direktør og grunnlegger Dan Lejarskar på Skype fra USA. Tema for konferansen var VR-teknologi i framtidens helsevesen.

deltok i forprosjekt

– Konferansen var meget vellykket med 170 påmeldte. Vi ønsker å forsterke vår satsing på teknologibasert næringsutvikling. Vi har miljøer som er gode på dette i dag. Dette er et område vi kan posisjonere oss på både nasjonalt og internasjonalt, sier Bryhni.

Høgskolen i Hedmark har deltatt i et forprosjekt med EON Reality om hvordan de kan nyttiggjøre seg simuleringsteknologi for å fremme læring blant sine studenter.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00