Hamar kommune kjøpte det gamle yrkesskoleområdet fra Hedmark fylkeskommune høsten 2015 for å sikre framtidige arealer til kommunale tjenestebygg.

Nå har arkitektfirmaet Studio NSW gjennomført en mulighetsstudie for eiendommen.

De konkluderer med at tomta er best egnet til boligformål, i kombinasjon med boligsosiale formål og eventuelt et nytt sykehjem.

Starter riving

Ankerskogen videregående skole ble bygd i 1955, og har ikke noen vernestatus.

Arbeidet med å rive byggene vil starte rett over påsken, ifølge Nils Solbraa i kommunens byggforvaltning.

En så sentral tomt må få en høy utnyttelse, mener Studio NSW, og antyder at det er plass til mellom 300 og 400 nye leiligheter på eiendommen.

Høy utnyttelse

Strategisk eiendomsutvikler i Hamar kommune Reidar Aas sier at det så langt ikke er konkretisert hvor mange etasjer ny bebyggelse kan komme i.

– Det er mange måter å løse det på, og det blir avgjort i reguleringsfasen, sier Aas.

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud foreslår overfor formannskapet å gå i gang med å lage reguleringsplan for området, hvor høy utnyttelse er en føring.

Konkurranse

Når det blir aktuelt å starte byggearbeider, avhenger av hvor raskt reguleringsprosessen går.

Rådmannen ber om tilslutning fra politikerne til en framgangsmåte hvor utbyggingsområder selges til flere aktører etter en konkurranse på konsept og pris.

Kommunen vil også stille krav om gode klima- og miljøløsninger.

– Det er mulig å gjøre dette til et pilotprosjekt for grønne løsninger, sier Aas.

Bydelshus

Området er så stort, at det blir snakk om en etappevis utbygging. Arkitektfirmaet nevner at deler av tomta kan egne seg til parsellhager og BMX-anlegg i påvente av boligbygging.

Lundbo-villaen som er områdets eldste større bygg fra før 1900, er vernet.

Studio NSW foreslår at det kan få en funksjon som bydelshus for befolkningen, eventuelt med servicefunksjoner som frisør.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00