HA møter de ansatte ved senteret sammen med sju av brukerne.

Sju kvinner i 20 til 30-årsalderen som har det til felles at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep fra nære omsorgspersoner.

Terskelen for å stå fram på bilder i avisa er for høy. Temaet er fortsatt tabubelagt.

Uriktig bruk av midler

Utgifter til en sluttavtale med en tidligere ansatt, har ført til at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har varslet at de vurderer å trekke tilbake 615.000 kroner i statlig støtte.

Styret ved støttesenteret har søkt brukerkommunene om ekstra midler og jobber for å berge senteret. Situasjonen er vanskelig både for ansatte og brukere.

Betyr mye

Brukerne ønsker å fortelle omverdenen hva senteret betyr for dem.

Emma Louise Fornebo Enger sier at hun trodde hun var helt alene om å oppleve overgrep. Da hun kom til støttesenteret, opplevde hun at det ikke var tilfelle.

– Her er vi flere med samme erfaringer, og vi støtter hverandre, sier Fornebo Enger.

Var innlagt flere ganger

SMISO Hamar har åpent daglig, og folk kan stikke innom.

De tilbyr samtaler, men ikke terapi. En annen bruker forteller at hun har flere lange innleggelser i psykiatriske institusjoner bak seg. Støttesenteret ble hennes veg tilbake til et vanlig liv.

– Her snakker vi ikke sykdom, men støtter hverandre. Her får jeg støtte til å komme videre, sier hun.

Noen av brukerne HA treffer er ikke i jobb, og da er senteret viktig for å ha innhold i hverdagen.

Ble et vendepunkt

En annen bruker har også flere innleggelser bak seg. Senteret ble et vendepunkt i livet hennes.

– Nå har jeg en grunn til å stå opp om morgenen. Uten senteret er jeg redd det blir senga eller innleggelser igjen, sier hun.

En ung kvinne sier overgrepene hun ble utsatt for var en belastning for hele familien.

– Min familie ble veldig lukket etter at det skjedde. For dem er det godt å vite at jeg får hjelp her, sier hun.

Daglig leder Live Haakensveen sier at støttesenteret er et supplement til det offentlige helsevesenet, og er et lavterskeltilbud hvor man ikke trenger henvisning. Dersom senteret går konkurs, frykter hun at det blir en større belastning på det kommunale hjelpeapparatet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00