Hamar kommunestyre vedtok at dobbeltspor gjennom Hamar skal bygges langs østlig trasé med stasjon på Vikingskipet 21. desember.

Bane Nor og Fylkesmannen i Hedmark har lagt ned innsigelse mot den østre traseen, mens Riksantikvaren har lagt ned innsigelser mot de vestre traseene.

Saken ligger nå til behandling i kommunaldepartementet. Deres vedtak er endelig.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00