Det skriver E24 mandag formiddag.

Her kan du lese bakgrunnen for saken.

Overfor E24 bekrefter advokat Terje L. Michaelsen i Advokatfirmaet Mageli at Hamar-selskapet anker dommen. Han viser for øvrig til daglig leder i Madriku, Erik Jacobsen, for ytterligere kommentarer.

– Vi har ingen kommentar utover det at vi mener rettsavgjørelsen i tingretten er feil, og at vi derfor anker, sier Jacobsen til E24.

Olav Thons advokat Christian J. Aubert sier til E24 at han er kjent med anken.

– Slik saken har gått i tingretten er det ikke overraskende. De har vel lyst til å drive et par år til med det samme navnet. Tingrettens dom bygget på at det var brudd på markedsføringsloven, men vi vil også hevde at det er brudd på loven om varemerker, sier han før neste rettsrunde.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00