I kommunestyret onsdag ettermiddag orienterte rådmann Bjørn Gudbjørgsrud om sin innstilling i den omstridte jernbanesaken. Innstillingen skal først behandles politisk i formannskapet om en uke, før den skal opp til behandling i kommunestyret 21. desember.

Rådmannen kommer imidlertid ikke med en bastant og klar anbefaling om valg av framtidig jernbanetrasé. Det gjenspeiler hvor delt byen og de politiske partiene er i saken, og utfordringene knyttet til begge de mest aktuelle alternativene; øst med stasjon ved Vikingskipet og vest med kulvert og nye byutviklingsarealer på en utfylt Hamar-bukt.

Statlige myndigheter har lagt ned innsigelser til alle fire alternativer som er konsekvensutredet. Aktørene skal møtes hos Fylkesmannen i Hedmark til mekling 15. desember, men så langt tyder alt på at saken vil få sin avgjørelse i departementet. 

MIDT SKRINLEGGES

I innstillingen heter det at rådmannen mener at de midtre alternativet med maks lokk er det beste traséalternativet gjennom Hamar. Men i lys av alternativets kostnad og sannsynligheten for at det vil hindre rask framføring, mener rådmannen det er en stor risiko for at traseen blir liggende båndlagt i lang tid uten gjennomføring.

Derfor foreslår han at kommunedelplanen for dobbeltspor gjennom Hamar ikke vedtas med båndlegging av denne korridoren. Det betyr i realiteten at midt skrinlegges.

NEI TIL BRO

Jernbaneverket har vest med bru foran Hamar sentrum som ett av sine anbefalte alternativer ved siden av vest med kulvert.

Rådmannen mener det er et uakseptabelt alternativ, og råder kommunestyret til å motsette seg bru.

 

BÅDE ØST OG VEST AKSEPTABLE

Rådmannen mener at både øst og vest med kulvert er akseptable løsninger som tilfredsstiller behovet for rask gjennomføring. Gudbjørgsrud fremmer en innstilling med to alternativer overfor kommunestyret.

I den ene varianten rangeres øst som best, med alternativ vest med kulvert som nummer to, og i alternativ to er vest med kulvert rangert som nummer én med øst som nummer to.

Dersom kulvertalternativet blir valgt, forutsetter rådmannen at det gjøres maksimalt for å tilpasse den endelige løsningen til Hamars skala, den bevaringsverdige byplanen og siktlinjer fra tverrgatene, og at det reetableres et vannspeil innenfor kulverten og en ny strandsone på utsiden med gode kvaliteter.

Han forutsetter også at Jernbaneverket vil erstatte Skibladnerbrygga, småbåthavna og klokkespillet. 

STØRST POTENSIAL

I saken til politisk behandling, som teller hele 42 sider, går det fram at rådmannen mener at vest med kulvert er det alternativet som trolig har størst potensial til å gjøre Hamar mer kompakt og attraktivt for investeringer på kort og mellomlang sikt med sin sentrale stasjonsplassering. Men alternativet er også beheftet med betydelig usikkerhet, heter det i saken.

-        Dette har blitt mer tydelig med de seneste signalene fra Jernbaneverket om at bane og kulvert ikke kan senkes ytterligere foran byen, at maks kulvert og indre vannspeil ikke inngår som avbøtende tiltak, at kostnader ikke skal øke og at det skal legges stor vekt på høy utnytting av utfyllingsarealet, ifølge saksutredningen.

 

TILSVING

Det har vært mye snakk om problemene med å knytte Rørosbanen og Dovrebanen sammen i det østlige alternativet, fordi det er utfordrende å bygge en såkalt tilsving på grunn av Ramsar-området Åkersvika for at godstogene som kommer nordfra og skal i retning Østerdalen slipper å snu på Hamar.

Rådmannen mener det ikke er dokumentert behov som tilsier at tilsving må løses samtidig med dobbeltsporet. 

Med innsigelser som er fremmet til alle traséalternativer, mener rådmannen at det ikke er vesentlige prosessuelle forskjeller på å få en avklaring for vest med kulvert eller øst.

De fleste politiske partier har nå tatt stilling til trasévalg, og på en opptelling HA gjorde tirsdag, ligger det østre alternativet an til å få flertall med stemmene til Høyre, Venstre, Pensjonistpartiet, SV, KrF og de fleste i By- og bygdelista samt et par utbrytere fra Arbeiderpartiet dersom de blir fristilt. Arbeiderpartiet har vedtak på at de går for vest med kulvert, og det samme har Hamar Senterparti. Frps Erling Behrens har også sagt at han går for vest. Miljøpartiet de Grønne er delt.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.