I faggrunnlaget til Nasjonal transportplan legges det til opp til at strekningen med dobbeltspor mellom Sørli og Åkersvika skal bygges ut innen 2024.

Stortinget skal behandle Nasjonal transportplan våren 2017.

Trasévalget i Hamar er politisk omstridt. Det skal behandles i kommunestyret 21. desember.

Det foreligger innsigelser til alle fire traséalternativer.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00