Ordfører Einar Busterud (BBL) blir innkalt til kontrollutvalget for å snakke om møteoffentlighet.

Utvalgsleder Jan Wibe (Ap) tok opp bruken av gruppeledermøter på møtet i kontrollutvalget 4. mai, i kjølvannet av gruppeledermøtet om Hamar kommunes høringsuttalelse til framtidig sykehusstruktur.

Kontrollutvalget vil nå invitere Busterud til å orientere om det omtalte gruppeledermøtet spesielt, og om gruppeledermøtenes funksjon og innhold generelt. Utvalget ber om en redegjørelse for hvordan det sikres at saksbehandling ikke skjer.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00