HA har spurt seksjonssjef Leidulf Mydland hos Riksantikvaren om de og Bane Nor har blitt enige om en optimalisert kulvert i vest. Mydland svarer dette på spørsmålet:

– I møte mellom Riksantikvaren og Bane Nor 16. mars ble det diskutert muligheter for optimalisert kulvert i vest. Bane Nor har sendt et notat til KMD den 27. mars etter dette møtet, om optimaliseringsmuligheter for Vest-alternativet. I dette notatet er innspill fra Riksantikvaren tatt inn. I Riksantikvarens innspill er det signalisert at de framlagte skisser på Vest-alternativet ikke imøtekommer de forhold som Riksantikvarens innsigelse er knyttet til på en tilstrekkelig måte. Det har vært dialog mellom Bane NOR, KMD og Riksantikvaren etter dette. Saken ligger nå hos KMD, opplyser Mydland.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00