Sterk konkurranse og nye handlemønstre har ført til mange tomme butikklokaler i Hamar sentrum.

Senest ble dette aktualisert ved at Kvartal 48 på nyåret starter med å gjøre om store deler av kjøpesenteret til kontorlokaler.

Sentrumsleder

Nå har Hamar kommune, Hamar gårdeierforening og Hamar Sentrum AS gått sammen om å opprette en toårig prosjektstilling som skal løfte sentrum.

Stillingen ble lyst ut før jul, og næringssjef Svein Frydenlund i Hamar kommune forteller at det har meldt seg 13 søkere til stillingen.

Det har allerede vært noen intervjuer, og Frydenlund håper på en ansettelse rett over nyåret.

Tenke nytt

I søkerbunken var det både menn og kvinner. Søkerlisten er ikke offentlig, siden det er Hamar gårdeierforening som ansetter vedkommende og får arbeidsgiveransvaret.

– Evnen til å tenke nytt blir viktig i denne stillingen, og vi håper den kan trekke sentrum i positiv retning. Sentrumslederen må jobbe langs mange akser. Ambisjonen er en attraktiv sentrumskjerne, sier Frydenlund.

Trist

Leder Live Giset i Hamar Sentrum AS synes det er trist at Kvartal 48 gir opp kjøpesenterdriften.

– Jeg synes det er trist, men jeg skjønner at de som gårdeier er avhengig av å få leid ut lokalene sine. Jeg er glad for at det blir igjen butikker på gateplan, og at bygget blir brukt av folk som kommer daglig, mener Giset.

Trafikkskapere

Giset er opptatt av at sentrum må få inn nye handelsaktører som er trafikkskapere.

– Vi har mange gode bedrifter i byen, og vi må få flere, sier Giset.

Hun gleder seg til den nye sentrumslederen kommer i aksjon.

– Vi i Hamar Sentrum vil hjelpe til og backe den nye lederen. Det er potensial i sentrum. Den viktigste jobben blir å skaffe flere medlemmer og gode bedrifter, sier Giset.

Personen som blir ansatt eller leid inn skal aktivt jobbe for å skaffe nye og riktige butikker og tjenesteytere til bykjernen. Vedkommende får i oppdrag å lage og gjennomføre årlige handlingsplaner over aktiviteter som skal fremme attraktivitet og handel i byen. Prosjektet skal evalueres årlig første gang innen 1. juli 2017.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00