HRU er et samarbeid mellom kommunene i Stange, Hamar og Løten, hvor Hamar kommune er vertskommune.

HRU er involvert i flere større regionale prosjekter, deriblant Byregionprogrammet, Bolyst (innbyggerrekruttering), Arena Innlandet (jobbmesse og nettverksbygging) og Interreg/The Hub (bedriftsutvikling).

HRU styres av en politisk nemnd, hvor alle tre ordførerne sitter.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00