CC Eiendom har varslet oppstart for regulering av en høyblokk i inntil 14 etasjer på Hamar stadion-tomta.

Hans Erik Stadshaug i CC Eiendom opplyser at planleggingen er satt i gang igjen etter at traséen for det midtre jernbanealternativet er trukket bort mellom Hamar rådhus og CC. Utbyggerne har fundamentert for høyblokken, i form av en opphøyning ved siden av bygget hvor DNB har lokaler. Reguleringsformået spenner fra kontor og bolig til hotell. Leietakere er ikke klare, men utbygger vil ha et ferdig regulert prosjekt til å gå ut i markedet med.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00