Flere lesere har gjort HA oppmerksomme på hekken i jernbaneparken foran Hamar stasjon. Bilister forteller at det er svært vanskelig å se fotgjengere som skynder seg over fotgjengerfeltet i retning stasjonen, og stiller derfor spørsmålstegn ved hekkens høyde.

Parkingeniør i Hamar kommune Auden Andersen forteller at de har fått flere henvendelser om den aktuelle hekken.

– Jernbaneparken er i dag en kopi av parken slik den var på 1930-tallet. Det er et ønske å beholde originalformen på parken, og der går også høyden på hekken inn, forteller han på telefon til HA.

Hekken, som er i underkant av to meter høy, er allerede trimmet om lag 20 centimeter fra originalhøyden. Andersen mener bilister også må vise hensyn.

– Det er jo fartsgrense på 30 km/t, men mange kjører nok ofte fortere enn det. Vi har vært i kontakt med Statens vegvesen, og håper de kan finne en løsning på veien slik at vi kan beholde formen på parken. Det har vært snakk om både opphøyd gangfelt og innsnevring i veien. Det er jo også som kjent en del biler som står parkert langs veien ved stasjonen som også gjør det vanskelig å få god oversikt, forteller han.

Jernbaneparken ble i 1993 kåret til «Årets grønne park».

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00