Nilsen var egentlig påmeldt til den store befaringen og møtet på Hamar 2. mars, men ble forhindret fra å delta.

HER kan du lese HAs store reportasje fra møtet og befaringen på Hamar den 2. mars.

Mandag fikk han en befaring i den vestre og østre traseen i det varme vårværet med ordfører Einar Busterud, varaordfører Knut Fangberget og arealplanlegger Tone Wabakken.

Kommunen hadde leid minibuss, og det var stopp på Koigen, Skibladnerbrygga, Åttemetersplanet, Espern, Vikingskipet, Meieriet og Børstad gård.

Skal si sin mening

Det er kommunaldepartementet som skal fatte selve vedtaket om trasé gjennom Hamar, men både samferdsel-, landbruk- og miljø- og klimadepartementet skal si sin mening først.

Nilsen kunne ikke mandag svare på når samferdselsdepartementet kommer med sin anbefaling.

– Det kommer an på kommunaldepartementet, og deres framdriftsplan. Vi kommer med vårt når de ber om det, sier Nilsen.

Han tør ikke spekulere på når det blir.

Nyttig

Nilsen sa at befaringen hadde vært nyttig og lærerik, men ville ikke si noe om hva han mener nå.

– Jeg ser at det er gode argumenter på begge sider. Vi må gjøre en helhetsvurdering, sier Nilsen.

Under et stopp på Skibladnerbrygga kommenterte Nilsen at Hamar sentrum blir liggende langt unna en ny stasjon dersom den blir liggende ved Vikingskipet slik som i det østre alternativet.

Færre gående

Det er rundt én kilometer mellom dagens stasjon og en ny stasjon på Vikingskipet. Bane Nor har i sine utredninger vist at færre da vil velge å gå eller sykle til stasjonen.

– Jeg er opptatt av uansett valg av uansett løsning, så skal det bli det en god mobilitet i byen, sier Nilsen.

– Hva er samferdselsdepartementets mandat i denne saken?

– Vi skal svare på det tekniske og økonomiske, og vi er opptatt av den beste løsningen for jernbanen og transport som helhet. Vi skjeler også til helheten, inkludert byutvikling, sier Nilsen.

Det er bevilget 10 millioner kroner til en tilleggsutredning på det østre alternativet. Nilsen sier til HA at Bane Nor og Jernbanedirektoratet i dialog må komme fram til hva som konkret skal utredes.

Det er flere usikkerhetspunkter i det østre alternativet. Hamar kommune og Bane Nor opererer med ulike stasjonsplasseringer.

Kommunen vil ha stasjonen flyttet nærmere Stangevegen, mens Bane Nors stasjon ligger omtrent midt på Vikingskipet. I tillegg er ikke tilsvingen mellom Røros- og Dovrebanen fullt utredet i det østre alternativet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00