Planleggingssjef Lars Eide for strekningen Sørli – Lillehammer i Bane Nor konstaterer at partene ikke ble enige i meklingen onsdag.

– Vi holder fast på vår faglige anbefaling som er de vestre alternativene med dagens stasjonsplassering. De støtter en miljøvennlig transportmåte, og gir flest passasjerer til jernbanen. Begge vestalternativene møter alle krav til en moderne jernbane, og en kompakt byutvikling i tråd med nasjonale føringer, sier Eide.

Den østre traseen, med stasjon ved Vikingskipet, er verken god med tanke på godsløsning eller byutviklingen i Hamar, mener Bane Nor.

– En ny stasjon ved Vikingskipet vil undergrave satsingen på sentrum, sier Eide.

Nå vil Bane Nor avvente departementets utspill.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00