Tidligere denne uken skrev HA om at mannsdominansen i ledergrupper på Hedmarken er stor, og at kun én av seks ledere er kvinner i bedriftene HA undersøkte.

Hos Boligpartner, som har sitt hovedkontor i Hamar, er situasjonen en annen. Av ni personer i ledergruppen er fire kvinner, mens fem er menn. Det gir flere fordeler mener kommunikasjonssjef i Boligpartner, Bjørnar Mickelson.

– Vi er glade for det. Det gir en dynamisk ledergruppe og et godt beslutningsgrunnlag, sier han

Mannsdominert bransje

Hos Boligpartner er Mari Skjærstad administrerende direktør, Lene Vedal Moore er teknisk direktør, Gunn Furulund Hedemann er markedsdirektør og Hilde Skar er kvalitetsdirektør.

Skjærstad er fornøyd med å ha så mange kvinner i ledergruppen i en mannsdominert bransje.

– Vi har sett etter personer som utfyller hverandre både i kompetanse, erfaring og bakgrunn. Kjønnsdimensjonen som sådan er underordnet, men veldig positivt at flere kvinner ville ha og ta lederansvar. Det er tøft at vi grunnet ønsket kompetansesammensetning også har fått med oss kjønnsdimensjonen i en ellers tradisjonelt mannsdominert bransje, sier hun.

Må tørre

Hun mener man trenger flere kvinnelige rollemodeller.

– Kvinner må tørre og ville ta på seg lederrollen. Det er krevende, men utrolig givende. Vi trenger flere kvinnelige rollemodeller som også framsnakker det positive i å være en beslutningstaker, sier hun, og legger til:

– Der har media også en rolle ved å framstille kvinnelige ledere med fokus på lederskap og ikke på klesskap og tidsklemmer, sier hun.

Bjørnar Mickelson forteller at de ikke har gjort noen spesielle grep for å rekruttere kvinner.

Vi har gått etter de beste folkene på de rette plassene. Det har ikke vært bevisst at vi skal ha inn et visst antall kvinner, men vi har sett etter de beste folkene og kvinnene har kommet naturlig inn i lederposisjonene. Kvinner og menn er like kompetente, mener Mickelson.

Han tror mangfoldet i ledelsen er nyttig for bedriften.

– De kommer inn med ulike meninger og synspunkter, og det er viktig og nyttig. Vi er glad for å ha bredde. Mangfold er viktig både for beslutninger og for den miljøet på arbeidsplassen, sier han.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00