Ønskelista er spesielt aktuell i dag, på den internasjonale dagen for tilgjengelighet.

– Jeg kan leve et ganske så aktivt liv, men jeg er helt avhengig av å reise kollektivt. Slik det er nå bidrar Hedmark Trafikk til at min funksjonshemming blir større, sier Lars-Jonny Dæhlin, styremedlem i Norges Blindeforbund, Hedmark.

Han er født svaksynt, og gjennom mange år har han arbeidet for å bedre forholdene både for blinde og svaksynte slik de har krav på etter lover og byggeforskrifter.

Oppropsfunksjonen på holdeplasser er en av utfordringene Blindeforbundet har tatt opp med Statens vegvesen, før saken går videre til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Vår erfaring er at dette bare fungerer i rundt halvparten av bussavgangene. Noen ganger er systemet ute, andre ganger har sjåføren skrudd ned lyden. Vi har også problemer med at bussene stopper på «feil» sted, som for eksempel her på skysstasjonen i Hamar, sier daglig leder for Norges Blindeforbund Hedmark, Kjersti Solberg.

Forbundet har gjennom årene hatt en rekke møter med Hedmark Trafikk, men føler ofte at de stanger hodet mot veggen. – Vi har mange ganger bedt om å få beskjed når det er endrede kjøremønstre slik at vi kan gi beskjed til våre medlemmer, men det skjer aldri, sier hun.

– Vi har stor forståelse for at det er utfordrende, og vi jobber med konkrete tiltak nå som vi skal diskutere sammen med kollektivforbum Hedmark og administrasjonen i Nettbus 24. oktober, sier Cathrine Glomsvoll, markeds- og informasjonssjef i Hedmark Trafikk.

Hun vedgår at de har hatt problemer med holdeplassopprop, men opplyser at alle bussene har denne muligheten og skal bruke den.

– Når det gjelder utvendig opprop er det noe vi jobber med nå i forhold til anbudsrunden. Vi ønsker å få denne løsningen i denne runden, sier Glomsvoll.

På skysstasjonen i Hamar er det faste lommer for bybussene, bortsett fra dem som går over Stangebrua. De har bare fast bussfelt langs Stange- vegen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00