Aksjonsgruppen har fått låne et seil på 10 ganger 13 meter av Hamar kommune for å illustrere høyden hvor Jernbaneverkets anbefalte kulvert går fra åpen til lukket kulvert.

Ifølge Jernbaneverkets planer, skjer det i et område noen meter utenfor bølgebryteren på Åttemetersplanet.

- Vi mener seilet ikke illustrerer hvordan kulvertløsningen vil bli. Dette ser helt annerledes ut i landskapet enn en kulvert vil gjøre. Jeg understreker at Jernbaneverket selvfølgelig ikke har  noe med denne aksjonen eller fremstillingen å gjøre, sier planleggingssjef Lars Eide.


Prøveheising

Selve prøveheisingen skjedde inne på land ved hjelp av to innleide kraner. Aksjonsgruppen, som jobber for det østre traséalternativet med ny stasjon på Vikingskipet, har fått sivilingeniør Gunnar Skjeset til å regne ut kotehøyde på kulverten.

Ordfører Einar Busterud hadde satt som betingelse at aksjonistene fikk bekreftet fra Jernbaneverket at de opererte med korrekte høyder.

Seilet gikk seks meter til værs til kotehøyde 130,8 meter over havet. Aksjonistene hadde trukket fra 1,5 meter for å korrigere for at kulverten egentlig går lenger ut.

Krogsrud syntes det ga en sterk effekt å se seilet seks meter over bakkeplan på Åttemetersplanet.

– Det oppleves som en sterk barriere mellom byen og Mjøsa. Det skal lages en voll, men uansett voll så vil barrieren være den samme, mener Krogsrud.

Nicholas Morton var blant de frammøtte.

– Jeg kom hit for å se, og opplever at dette er helt krise. Når man får denne høyden på kulverten pluss at området skal bebygges med ny bebyggelse i seks-sju etasjer, blir det en massiv barriere mot Mjøsa, sier Morton.

Jernbaneverket opplyser til HA at de har sendt kotehøyden til Nå eller aldri, og at dette er informasjon som ligger i deres dokumenter, som er offentlig tilgjengelig på Jernbaneverkets side. Utover å bidra med denne informasjonen, har ikke Jernbaneverket noe med aksjonen å gjøre. 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00