Ordfører Einar Busterud snakket allerede i juni om at kommunen måtte kjøpe inn et seil for å illustrere høyden på kulverten som Jernbaneverket ønsker å bygge dobbeltspor igjennom Hamar-bukta. Siden ble det stille om et slikt seil.

Kulvertens tak vil nå terrengnivå ved Skibladnerbrygga. Mange synes ikke illustrasjonene til kulverten som Jernbaneverket har laget så langt har vært veldig gode eller enkle å sette seg inn i. Jernbaneverket har satt som premiss for kulverten at det nye utfylte området blir bebygd med ny sentrumsbebyggelse.

Kjøpt inn seil

Nå har kommunen fått produsert og kjøpt et seil på 10 ganger 13 meter. Busterud sier at siden det er en hel del å organisere, låner kommunen ut seilet til interesserte. Torsdag er det aksjonsgruppa Nå eller aldri, hvor Øystein og Endre Krogsrud står i spissen, som skal låne seilet.

– Vi har satt som betingelse at høyder er ingeniørberegnet, og at de får bekreftelse fra Jernbaneverket om at beregningene er korrekte. Dette må samsvare med virkeligheten, sier Busterud.

Sperrer parkeringsplass

Busterud sier at kommunen også inviterer aksjonsgruppa Dobbeltspor snarest til å låne seilet, dersom de er interessert.

Øystein Krogsrud i Facebook-gruppa Nå eller aldri forteller at de har leid inn to kraner, som vil heise opp seilet torsdag morgen.

En del av Åttemetersplanet blir sperret av onsdag kveld. Kulverten vil gå på utsiden Åttemetersplanet, men kranene skal stå på land. Aksjonsgruppen har en sivilingeniør i sving til å beregne høyde, og korrigere høyden for at kulverten kommer noe lenger ut.

Får korrigere

Jernbaneverket får tilsendt beregningene for å ha mulighet til å korrigere.

– Vi tar utgangspunkt i et punkt ved Krogsveen i Strandgata, og derfra skal sikten til seilet tilsvare høyden på kulverten. Vi vil lage et faktaark, slik at folk forstår konteksten, opplyser Krogsrud.

Nå eller aldri er en sammenslutning av engasjerte privatpersoner, som ønsker at jernbanen flyttes ut av strandsonen gjennom Hamar sentrum, og peker på det østre jernbanealternativet.

– Vår motivasjon er å få fram fakta, sier Krogsrud.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00