Møtet med statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) fant sted mandag, hvor også Tor André Johnsen (Frp) og Gunnar A. Gundersen (H) deltok.

Tema var utbygging av dobbeltspor gjennom Hamar. I hvert fall fikk Behrens og Fangberget klare signaler om at det midtre jernbanealternativet, med ny stasjon i bakken mellom Hamar rådhus og CC Stadion, er ute.

LES OGSÅ: Her er jernbanesaken på 1-2-3 (video)

Midt for dyrt

Alternativet er 3–4 milliarder dyrere enn de andre alternativene, og da er ikke byggbart lokk til nærmere én milliard kroner lagt inn.

– Midt er rett og slett for dyrt, sier Fangberget.

Ifølge Fangberget og Behrens kom det klare signaler om at pris som sådan vil være avgjørende, noe som Fangberget tolker i favør av det østre alternativet, som har den laveste investeringskostnaden.

Fikk forsikringer

I den siste tiden har det oppstått usikkerhet om det er satt av nok planleggingsmidler til å detaljplanlegge traseen for dobbeltspor fra Sørli til Brumunddal. Jernbaneverket mener det er satt av for lite til at dobbeltsporet kan nå Hamar i 2024.

Fangberget og Behrens opplever at de fikk forsikringer om at det ikke blir noen forsinkelser.

– Statsbudsjettet vil ivareta framdriften. Etter at budsjettet er vedtatt, vil departementet ha dialog med Jernbaneverket om disponering av midlene, sier Fangberget.

Kan bremse utvikling

De to lokalpolitikerne opplever at dialogen med samferdselsdepartementet er god, og er fornøyd med at de fikk framført hvor viktig det er å få på plass en rettskraftig trasé for dobbeltsporet gjennom Hamar.

– Det er viktig for hele byplanleggingen i Hamar. Alternativt vil mye bli stående i stampe. En avklaring er også svært viktig av hensyn til usikkerheten folk føler for hus og hjem, sier Behrens.

Når det kommer til selve traséspørsmålet, er de to relativt uenige. Mens Fangberget er en svoren øst-tilhenger, mener Behrens og Hamar Frp at mye taler for at vest med kulvert og dagens stasjonsplassering er best.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00