Velforeningsleder Jan Larsen presiserer at de har fått data fra Jernbaneverket i tillegg til det som finnes i materialet.

HA skrev torsdag om ballongstuntet som Disen hageby vel og Briskebyen vel planlegger lørdag. Briskebyen vel skal heise ballonger for å illustrere høyder på jernbanens kryssing av Stangevegen og Vangsvegen ved en østlig trasé. Larsen opplyser at de ved siden av å ta ut høyder fra tegningsheftet til kommunedelplanen, har skaffet data fra Jernbaneverket for høydene på de to passeringene. Velforeningene har nå invitert partitopper fra alle partier til å holde appeller i forbindelse med arrangementet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00