I gymsalen på Lunden skole er tredjeklassingene i full gang med kroppsøving.

Gymsalen er på 100–150 kvadratmeter, og er så liten at halve elevgruppa må ha utegym når det er kroppsøving. Salen har ikke plass til å ha felles samlinger for alle skolens elever.

Fellessamlinger

Foreldrene ved Lunden skole er ikke de som roper høyest.

Men nå synes de det snart er deres tur til å få en etterlengtet oppussing av skolen som sådan, og de ønsker seg inderlig en større gymsal som kan romme hele trinnet i kroppsøving, og kan romme hele skolen i fellessamlinger. Lunden skole er bygd på i flere trinn. Gymbygget er fra 1968.

Leder Are Solstad i skolens foreldrearbeidsutvalg (FAU) forteller at problemet med en liten gymsal ble aktualisert etter at skolens svømmebasseng ble stengt, og elevene skysses til Ankerskogen for å svømme.

– Tidligere var en gruppe i bassenget og en i gymsalen. Nå er det ikke plass til at alle elevene på ett trinn har gym samtidig i gymsalen. En ny flerbrukshall må både dekke skolen og lokalmiljøets behov, mener Solstad.

Inkludering

Han gjør felles sak med leder Sylvia Brustad i skolens driftsutvalg. Lunden skole har en egen spesialpedagogisk avdeling, og Brustad mener det er ekstra viktig at alle inkluderes i skolemiljøet. Det betinger at det er nok plass.

– Vi ønsker å inkludere alle, og det er et skrikende behov for en ny flerbrukshall, mener Brustad.

Tilsynsbesøk

Lunden skole selv har hatt tilsynsbesøk fra Miljørettet helsevern, hvor det ble avdekket dårlig inneklima og behov for vedlikehold.

Leder Guro Lilleby i elevrådet er enig med foreldrerepresentantene. Hun forteller at trivselen ved skolen er god, men:

– Skolen er ganske gammel og kunne trengt litt vedlikehold. Gymsalen er kjempeliten, mener Lilleby.

Rektor Kjell Ola Brodal håper at dersom man bestemmer å pusse opp, også legger til rette for en skoledrift i tråd med dagens læreplaner.

– Vi mangler møterom, grupperom og lærerne har trange arbeidsplasser. Rominndelingen er ikke hensiktsmessig i forhold til dagens læreplaner og undervisningsmetoder, mener Brodal.

Foreldrerepresentantene er storfornøyd med skolen som sådan.

– Ja, dette handler om de fysiske rammene. Det er et veldig godt samarbeid mellom hjem og skole, mener Brustad.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00