Sammen med Silje Wang, for øvrig fra Brumunddal og to andre jusstudenter, er hun frivillig i Gatejuristen Innlandet som betjener Lillehammer, Gjøvik og Hamar. Både Silje og Hanna er i gang med tredje året i en bachelor i juss i Lillehammer. En gang i uka setter de seg ned på Arbeideren og på Barm-senteret og tar imot små og store saker fra mennesker som har eller har hatt rusproblemer. Og sakene varierer:

– Noen kommer for å søke erstatning, i noen tilfeller voldsoffererstatning, en del trenger noen vil ha hjelp til å sette opp testamente, andre igjen trenger hjelpe til å søke sosial stønad eller arbeidsavklaringspenger, sier Hanna Helgestad.

Begge jentene har etter hvert lang erfaring med en del saker kan løses med en enkel telefon:

– Mange som kommer til oss mener at de bevisst blir misforstått. Da kan vi komme inn som en tredjepart og få litt klarhet i saken, sier Hanna.

Hamar ble med i Gatejuristen i 2013, men tilbudet har utviklet seg veldig fort. Silje og Hanna føler at ramma rundt tilbudet er veldig tillitvekkende for dem som trenger hjelp.

Begge to skal videre til Bergen og masterstudier etter at de er ferdige i Lillehammer. De er ikke i tvil om at det frivillige arbeidet i Gatejuristen har hatt betydning: Hanna Helgestad ble helt sikker på at hun hadde valgt riktig studie da hun fikk de første praktiske sakene og følte at hun var til nytte for noen.

– Jeg har fått en praksis som jeg ikke ville ha fått noen andre steder, og det er meningsfylt å være til stede for folk som virkelig trenger det, sier Silje Wang som nå er hjemme på juleferie i Brumunddal.

3. januar er de klare for nye saker.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00