I over ett år har leder for frivilligsentralen, Anne Thingstad Eriksen og Johnny Bjørnstad i Evry samarbeidet om å lage en app som skal forenkle frivilligarbeidet. Nå er appen FRIDA klar. På telefonen kan nå helsearbeidere, pårørende og den som trenger hjelp selv legge inn sine ønsker – om det så gjelder følgehjelp, hjelp til å handle, besøksvenn eller andre ønsker. Når ønskene kommer inn til frivilligsentralen, blir de sendt ut til dem som har meldt seg som frivillige innenfor de enkelte kategoriene. Førstemann som melder seg får jobben, alle de andre får beskjed om at oppdraget er løst.

Store forventninger

Anne Thingstad Eriksen er ikke i tvil: – Dette nye systemet vil gjøre det mye enklere å være frivillig og det blir mye enklere å be om hjelp fra frivillige. Til nå har vi ringt til de frivillige for hvert enkelt oppdrag, og det kan bli mange telefoner.

Soneleder for sentrum, Ingunn H. Solberg har også store forventninger. – Nå kan vi melde inn ønsker om frivillig hjelp hele døgnet. Det blir stor forskjell for de ansatte.

På den samme appen er det en kalender over alle arrangementer og samlinger på Frivilligsentralen og der frivillige deltar. – Jeg ble veldig overrasket over omfanget, og jeg håper mange som sitter alene ser hva de kan være med på, sier Solberg.

Appen har også et åpent punkt der du kan melde inn ønske om hjelp, hvis det er noe annet enn det som allerede ligger fast.

Stor interesse

Det var dataselskapet Evry i Brumunddal som kom med ideen om frivillig-appen. Johnny Bjørnstad i Evry er godt fornøyd med resultatet. – Vi har allerede fått henvendelser fra flere steder i landet, og den er på vei ut til Gjøvik, Skedsmo og Fjell i Hordaland. Mange har sett hvor nyttig dette kan være, sier Bjørnstad.

Denne uka er Frivilligsentralen i Hamar representert på en stor konferanse som Kommunenes Sentralforbund og Frivillighet Norge står bak. Anne Thingstad Eriksen skal fortelle om den nye appen som er laget med utgangspunkt i arbeidet i Hamar. Men her vil hun også legge vekt på det gode samarbeidet som er mellom Frivilligsentralen og Hamar kommune.

– Vi har et veldig godt samarbeid og det er helt nødvendig for å kunne gjøre et godt frivillig arbeid. Men det er slett ikke vanlig. Mange andre steder i landet jobber frivilligsentralene mye alene, sier hun.

– Jeg vet ikke hvor Hamar hadde vært uten det frivillige arbeidet som utføres, sier assisterende pleie- og omsorgssjef Anne Brendjord. – Vi er helt avhengig av det, og det gir eldre en mye større mulighet til å klare seg hjemme lenger.

Får opplæring

Onsdag fikk de ansatte på Parkgården og i hjemmesykepleien i sentrum opplæring i bruk av den nye appen. Allerede nå er den i bruk. Etter hvert skal de ansatte i Vang og i distrikt vest også få opplæring.

Anne Thingstad Eriksen håper at appen og forenklingen skal få enda flere til å gå inn i frivillig arbeid. Nå opplever de at det er mange unge som vil bli med. De siste 35 frivillige som har meldt seg er mellom 20 og 28 år.

– Det er slett ikke bare eldre som trenger hjelp. Vi har mange yngre blant dem som ønsker hjelp.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00