Hamar KrF vil stemme for den midtre jernbanetraseen gjennom Hamar.

Det opplyser leder Magne Rydland i Hamar KrF. Partiet mener midt med lokk er den beste løsningen for Hamar totalt sett. Selv om det er midt-tilhengere både i Hamar Høyre og By- og bygdelista, tyder mye på at det vil falle i kommunestyret 21. desember. Rydland opplyser at de vil avgjøre på et styremøte 5. desember hva de skal stemme for subsidiært. Kommunestyrerepresentant Geir Byberg sitter også i Hedmark fylkesting, og der stemte han for det østre alternativet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00