Tidligere ordfører Morten Aspeli går nå nok en gang på som gruppeleder for Hamar Arbeiderparti, etter at tidligere gruppeleder Grete Solli har fått fritak fra sine politiske verv fordi hun har flyttet ut av kommunen.

Aspeli holder fast på at han går ut av politikken etter denne perioden, og ikke er aktuell som partiets neste ordførerkandidat.

Utfordringer

I et intervju med HA onsdag, snakket Aspeli om splittelsen i partiet forårsaket av jernbanesaken.

Partileder Thomas L. Jørgensen, som ble forsøkt kastet på årsmøtet i 2016, kjenner seg igjen i Aspelis beskrivelser av partiets indre liv.

– Jeg synes Morten sier det som det er på en god måte. Det har vært noen utfordringer de siste par årene, sier Jørgensen.

Arbeidsgruppe

Utfordringene har ført til at styret har satt i gang interne prosesser i forhold til medlemsaktiviteter, kultur og organisasjon med formål om å samle partiet.

Jørgensen vil også nyansere bildet om at det er store problemer i partiet. Problemene henger han på jernbanesaken.

– Vi har en velfungerende kommunestyregruppe hvor det gjøres mye bra arbeid, mener Jørgensen.

Vil se framover

Det er politisk nestleder Sylvia Brustad og styremedlem Torbjørn Almlid som har fått i oppdrag av styret å se på hvordan partiet jobber, og hva som kan bli bedre.

Brustad vil ikke uttale seg om Aspelis påstander om splittelse, men sier at de snakker med mange for å få et best mulig grunnlag til å komme med innspill om vegen videre.

– Vi har fokus på framtida. Mye er bra i Hamar Ap, men vi har forbedringspunkter. Jeg kan røpe at vi i arbeidsgruppa ønsker å legge opp til en arbeidsform med mer samråd. Slik kan vi få innspill, ideer og tanker fra mange kanter om forsjellige emner, sier Brustad, som har god erfaring med den arbeidsmåten fra tida i regjering.

- Ingen plittelse

Leder Jan Larsen i seniorgruppa i Hamar Ap kjenner seg ikke igjen i at det er noen splittelse i partiet.

Seniorgruppa har frontet det vestre jernbanealternativet. Jan Larsen viser til at partiet ved flere anledninger på partimøter har gått inn for det vestre alternativet med stort flertall.

– Et tydeligere standpunkt er vanskelig å tenke seg. At noen klarer å definere det som en splittelse, skjønner ikke jeg. Partiet har vært veldig tydelige, men deler av kommunestyregruppa har ikke vært i takt med flertallet, sier Larsen.

Men også han er klar for å se framover, og han har stor tro på at partiet greier å ordne opp gjennom gode prosesser internt.

Kommunestyremedlem Per Myrvang sier at han oppfatter stemningen internt i Ap som god. Det har vært noen uenigheter knyttet til jernbanesaken, men Myrvang oppfatter at det har vært greie og redelige diskusjoner.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00