Jernbanesaken ble tatt opp i formannskapets spørsmålsrunde onsdag.

Neste milepæl er departementenes befaring i aktuelle traseer på Hamar 2. mars. Til dette møtet har ifølge ordfører Einar Busterud både velforeninger og aksjonsgrupper ønsket å ha innlegg, men fått nei til det.

Fangberget håper at kommunalministeren kommer med sitt trasévedtak enten rett før eller like etter påske. Departementet har også overfor HA gjort det klart at de prioriterer saken høyt. Det er ventet at statssekretærer fra tre ulike departementer kommer til Hamar i anledning befaringen.

– Jeg antar at det vil gå et råd fra samferdselsdepartementet ikke så lenge etter befaringen, sier Fangberget.

Han mener traséavklaringen kan gjøres med det beslutningsgrunnlaget som allerede foreligger. Kommunaldepartementet har foreløpig ikke gjort noen tilleggsbestillinger på for eksempel det østre alternativet, som Bane Nor har synliggjort i brev til departementet.

– Hamar er avhengig av at dobbeltsporet passerer byen for at det skal skje utvikling, og at Hamar kan bli den avlastningsbyen for Oslo som det snakkes om, sier Fangberget.

Venstres stortingsgruppe har gått ut offentlig og støttet det østre trasévalget.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00