HA møter Gundersen og varaordfører Knut Fangberget på kafé i romjula.

Gundersen, som er avtroppende stortingsrepresentant for Hedmark Høyre, har tenkt å stå på for saker fra hjemfylket helt ut. At det østlige traséalternativet fikk flertall i kommunestyret før jul, har han fått med seg.

– Jeg er imponert over samlingen i Hamar, og at det endte på et tydelig lokalt vedtak. Jeg vil prøve åpne de dører jeg kan, og stå på for at Hamar får det som de vil, sier Gundersen, som mener øst-vedtaket er det som på sikt er best for utviklingen i Hamar.

– Hvordan tror du sjansen er for å nå fram i strid med Jernbaneverkets anbefaling?

– Jeg tror sjansen er stor fordi øst er billigere, fordi lokaldemokratiet er viktig, og så er det lagt ned innsigelser mot alle alternativer, sier Gundersen.

– Pensjonert jernbaneingeniør John Refseth har tidligere sagt at han ikke kjenner til eksempler på at Jernbaneverkets traséanbefaling har blitt endret. Hva tenker du om det?

– Jeg tror sjansen for å nå fram med øst, er meget stor. Jernbaneutbygging er noe helt annet nå enn det var historisk sett. Jeg vil presse på for å få en avgjørelse. Departementet har sagt at de ikke vil forsinke saken, sier Gundersen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00