Regjeringspartiene og støttepartiene er enige om å prioritere flere tiltak for å øke transport av gods på jernbane i forslag til Nasjonal transportplan 2018 til 2029.

Rørosbanen mellom Hamar og Elverum skal elektrifiseres, det samme skal Solørbanen mellom Elverum og Kongsvinger. Nye tilsvinger skal redusere reisetida mellom Hamar og Kongsvinger.

På Rudshøgda skal det bygges en ny godsterminal.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00