Hamar Ungdomsråd har 100.000 kroner som skal gå til gode ungdomsformål. Hvis du har en god idé, må du sende inn søknaden din før 7. mai.

– Det er litt kort frist, men vi håper at det kommer inn mange søknader med gode prosjekter, sier Ingrid Louise Holter.

Hun sitter i styret for Hamar Ungdomsråd, og sammen med leder Kaisa Søraune Norkyn skal hun være med på å velge ut de prosjektene som ungdomsrådet skal dele ut penger til.

I utlysningen har ungdomsrådet lagt vekt på sosiale møteplasser, alternative idrettsaktiviteter, arrangement og festivaler og nyskaping.

– Om sommeren er det mange ungdommer som samles nede ved Mjøsa, men om vinteren er det ikke så mange naturlige samlingssteder. Da blir det til at vi samles hos hverandre, sier Kaisa Søraune Norkyn.

Den organiserte idretten samler mange, men det er mulig å søke om penger til andre aktiviteter som kan samle ungdom. Det er ikke fastsatt hvor mange som får dele 100.000.

De to 15-åringene gleder seg til å lese søknadene. Selv kan de gjerne tenke seg tilbud om å leie båter om sommeren, happenings, møtesteder og mye annet.

Begge to har sittet i Ungdommens fylkesting og har også der vært med på å dele ut penger til spennende prosjekter. Det er bare fantasien som setter stopper.

Prosjektene er ment å være for ungdom mellom 12 og 19 år, men Kaisa og Ingrid Louise antar at søknadene stort sett vil komme fra voksne og fra lag og foreninger. Det kan ikke søkes om støtte til vanlig drift.

Til høsten blir det nye 100.000 kroner til utdeling, og da er det nytt ungdomsråd som skal dele ut. De to ungdommene går fra ungdomsskole til videregående skole og mister plassen i ungdomsrådet.

– Men vi vil gjerne fortsette. Det er så spennende å få være og bestemme, sier Kaisa Søraune Norkyn og Ingerid Louise Holter.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00