Morten Lillehagen, daglig leder i Ankerskogen svømmehall, har meddelt styret at han ikke ønsker å fortsette som leder i svømmehallen.

- Dette har vært en meget interessant og lærerik reise for meg som daglig leder i 10 år. Jeg har sammen med en entusiastisk og dyktig stab fått være med på forberedelser, planlegging og gjennomføring av et byggeprosjekt som har ført fram til det flotte anlegget som Hamars og regionens befolkning i dag kan bruke, sier Morten Lillehagen i en pressemelding.

- Foretaket står nå foran et større skifte med hensyn til å utvikle virksomheten videre. Jeg har derfor valgt å si at jeg ikke ønsker å fortsette som daglig leder, men går over i en annen stilling med andre oppgaver i Ankerskogen, legger han til.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00