Årets budsjettbehandling i Hamar kommune kan ikke sies å ha vært annet enn rolig og nesten harmonisk.

Det ga seg uttrykk i en behandling i formannskapet onsdag hvor det nesten utelukkende var verbalforslag. Med andre ord, politikerne stilte seg bak rådmannens forslag.

Katta-tilbud

Det eneste forslaget om å flytte penger, kom fra Arbeiderpartiet, og gjaldt innvandrerungdommer som sterkt ønsker å gå med jevnaldrende i innføringstilbud på Hamar katedralskole i stedet for med folk i alle aldre på Hamar læringssenter slik som i dag.

Forslaget lyder på å omprioritere 500.000 kroner fra kulturskolens budsjett til å kjøpe plass til de ungdommene som ønsker det på Katta.

Ikke godt nok?

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud uttalte i formannskapet at tilbudet på Katta ikke tilfredsstiller kravene som er satt til grunnskoleutdanning.

– Erfaringen med velkomstklasser er litt varierte, og at elevene har en tendens til å bli litt isolerte, sier Gudbjørgsrud.

Det fikk Arbeiderpartiets gruppeleder Grete Solli til å be om at fylkeskommunen får komme med et innspill i saken, noe de nå vil bli invitert til.

Sykehjem og klima

Fra å være avvisende til Aps forslag, så ordfører Einar Busterud ut til å være litt på gli, forutsatt at Ap finner en annen inndekning enn å hente penger fra kulturskolen.

– Vi vil snu alle steiner i å finne en annen inndekning fram til kommunestyret, forsikrer Solli.

Deretter ble det votert over en rekke verbalforslag.

Ap fikk tilslutning til å be rådmannen om å framskynde bygging av et nytt sykehjem, mens MDG fikk tilslutning til at det fra neste år skal utarbeides klimabudsjett og -regnskap for Hamar kommune. Flertallspartiene fikk tilslutning til at lærere i skolen får nødvendig skolering i forbindelse med innkjøp av iPader i skolene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00