Mathiassen forteller at det kom et forslag på generalforsamlingen til Folkets Hus om å støtte et miljøtiltak i Hamar med 25.000 kroner.

Så har styret i Folkets Hus gjort en jobb med å finne aktuelle formål, og landet på Hamar naturskole.

Leder Hans Christian Johnson ved Hamar naturskole synes det var en hyggelig og overraskende «julegave».

– Slike gaver er med på å motivere oss ansatte i naturskolen til å gjøre et enda bedre arbeid inn mot skole og barnehage. Disse midlene skal i hovedsak brukes inn mot fjerdetrinnselevene i Hamar i forbindelse med et kildesorteringsopplegg vi skal ha på alle skolene i januar/februar 2019. Konseptet heter «Miljøvokterne», opplyser Johnson.

Naturskolen skal gjennomføre et undervisningsopplegg om kildesortering, farlig avfall og plastsøppel, og hvor elevene i etterkant skal være skolens miljøvoktere, det vil si at de passer på at de ulike klassene kildesorterer søpla si riktig.

– Dette blir et samarbeidsprosjekt med Sirkula, Folkets Hus og naturskolen. Alle skolene i Hamar skal delta på dette, til sammen ca. 330 elever. Dette er en viktig tematikk i forhold til opplæringen i forhold til bærekraftig utvikling, sier Johnson.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00