Rogne var den eneste av By- og bygdelistas 10 kommunestyrerepresentanter som 21. desember som stemte for at dobbeltspor gjennom Hamar skal bygges i det vestre alternativet med kulvert.

Dette falt mot 25 stemmer. Subsidiært stemte Rogne for øst.

La ut på Facebook

Etter kommunestyrets vedtak, uttrykte han følgende på Facebook:

«Jeg er oppriktig redd for at vi med kommunestyrets vedtak ironisk nok får jernbanen i dagens enkeltspor gjennom Hamar i all framtid. Tiltakshaver har blitt utsatt for så mye mistenkeliggjøring og hatretorikk fra framtredende lokalpolitikere, at vi med dette kan ha sørget for at de ikke ønsker ytterligere konfrontasjoner med Hamar kommune,» skriver Rogne.

BBL-politikeren bekrefter overfor HA at han står for sitt utsagn.

Ønsker ikke omkamp

– Når kommunestyret går mot tiltakshaver, som er Jernbaneverket, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Hedmark, gjør ikke det at det blir lett å få saken igjennom, sier Rogne, som presiserer at han ikke ønsker noen omkamp.

– Dette er mer en bekymring, en refleksjon jeg har, at når man gå mot så tunge aktører, kan stillstand bli resultatet, sier Rogne.

Han oppfatter at Jernbaneverket av mange har blitt demonisert, noe han er betenkt over.

Hatretorikk

– Du skriver at Jernbaneverket har blitt utsatt for mistenkeliggjøring og hatretorikk fra framtredende lokalpolitikere. Hvem er det du tenker på?

– Da må jeg vise til debatten. Jeg vil ikke kommentere nøyaktig hvem det er jeg mener, sier Rogne.

BBL-politikeren mener at Hamars sjanser til å bli prioritert i Nasjonal transportplan ville ha vært bedre med å følge Jernbaneverkets anbefaling, selv om Riksantikvaren har lagt ned innsigelse mot begge de vestre alternativene.

– Ja, det tror jeg. Som jeg sa i mitt innlegg i kommunestyret, er ikke saken sort/hvitt. Nå har kommunestyret sagt sitt, og saken er på veg inn i storting og regjering, sier Rogne.

I kommunestyret begrunnet Rogne sitt vest-standpunkt med at en sentral stasjonsbeliggenhet er viktig for at jernbane skal bli et enda mer brukt transportmiddel i framtiden.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00