– Det blir en del usikkerhet rundt å sende barna til skolen med den trafikksituasjonen som er i området, sier Håkon F. Eriksen.

Han er foreldrekontakt for tredje trinn på Rollsløkken skole, og har nå sendt mail til kommunen på vegne av flere bekymrede foreldre ved skolen.

Rollsløkken er omgitt av veger på tre sider av skolen, der spesielt Ringgata er kraftig trafikkert.

– Jeg har hatt barn på skolen i fire år, og trafikksikkerheten har vært snakket om på 16 foreldremøter under den tiden, sier Eriksen.

I brevet har foreldregruppen fire krav de mener må bli gjennomført umiddelbart.

De vil ha stengt Rollsløkkvegen for gjennomkjøring, ha lysregulering i krysset Ringgata/ Lars Jordes veg, lyskryss og fotgjengerfelt i krysset Holsetgata/ Johannes Skraastads gate og en forbedring av lyskrysset Ringgata/Holsetgata.

– Hadde man fått stengt Rollsløkkvegen for gjennomkjøring, kunne det vært mulig for skolen å bruke det store grøntarealet ovenfor skolen. Det er det eneste som er i nærheten, sier Eriksen.

Han forteller at de har tatt opp trafikksikkerheten både med skolen og FAU tidligere, men at det ikke har skjedd noe. Foreldregruppen spør seg nå om bekymringsmeldingene i det hele tatt har kommet fram til kommunen.

– Vi begynner jo å lure på om det har blitt tatt videre. Det er ikke store krav, så det er rart ikke noe av det har gått gjennom, sier Eriksen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00