Så er det bestemt: Kommunestyret i Hamar går for jernbanetrasé i øst. 25 representanter ga sin stemme til øst, mot 14 for vest. Da vest falt, valgte resten av kommunestyret, minus Katrine Aalstad (MDG), å stemme for øst. De signaliserer dermed at det er viktigere å få jernbanen gjennom Hamar enn hvilken trasé som velges. Nå skal et samlet kommunestyre jobbe opp mot sentrale myndigheter.

NESTEN TRE TIMERS MØTE

Klokken 16 startet møtet i kulturhuset hvor Hamar-politikerne skulle si sitt om hvor de ønsker at den framtidige jernbanetraseen skal gå gjennom Hamar: I vest langs Mjøsa, eller i øst med ny stasjon ved Vikingskipet. Rundt 40 personer møtte fram for å få med seg seansen.

Innledningsvis har tidligere ordfører Morten Aspeli (Ap) og ordfører Einar Busterud (BBL), de to som har hatt med saken å gjøre i sine ordførerperioder, hatt fem minutter hver til å dele noen synspunkter.

- Denne kampen er ikke over. Det er nå den starter, sier Busterud, som i onsdagens HA gikk ut og sa at han tviler på at det vil komme penger til å bygge dobbeltspor gjennom Hamar uansett hvilken trasé som velges.

- Dette er ikke en jernbanesak, men en byutviklingssak, som Morten Aspeli var inne på. Men Jernbaneverkets jobb er å bygge jernbane, og de vil se saken ut fra det. Det er ikke noe rart at jernbaneverket mener at det viktigste i livet er å bygge jernbane. Jeg synes Jernbaneverket har fått litt ufortjent juling for at de har den rollen de har. Men vi, som politikere i Hamar, har en annen rolle, sier Busterud, og legger til at han er sikker på at øst er den beste løsningen.

I måneder har det vært dragkamp om hvor det er best at det nye dobbeltsporet skal gå. Om det i det hele tatt blir noen ny jernbanetrase gjennom byen eller ikke, har også vært et tema. Det er kommunalminister Jan Tore Sanner som bestemmer trasevalget etter mekling og vurdering av ulike innsigelser og kommunal behandling. Så er det Stortinget som vedtar Nasjonal Transportplan og budsjett som følger opp den etter forslag fra Regjeringen ved Samferdselsdepartementet. Det er med andre ord nå den avgjørende politiske prosessen starter.

BORUD, FANGBERGET, GISET OG NYGÅRD FOR ØST

Gruppelederne fikk fem minutter hver til å dele sine synspunkter. Inga Borud i BBL tok rollen som talsperson for ungdommen. Meningsmålinger viser at det er de yngste som er mest kritiske til å ha jernbanen langs Mjøsa i framtida, noe heller ikke Borud eller BBL ønsker.

- Vi kan ikke ødelegge det flotteste vi har, sier Borud.

- Når unge folk flytter tilbake til Hamar, handler det ikke om et ønske om å flytte hjem igjen. Det handler om at Hamar er en attraktiv by hvor folk ønsker å bo, sier Borud, og legger til at byens politikere må fortsette å satse offensivt for å gjøre Hamar til et enda bedre sted.

Borud føyde seg inn i rekken av gruppeledere som snakket varmt for et østlig alternativ. Knut Fangberget (H), Live Giset (V) og Borgny Nygård (PP) var alle oppom talerstolen og snakket positivt om en østlig trasé.

AALSTAD OG BYBERG FOR MIDT

Katrine Aalstad (MDG) sto på at hun ønsker et alternativ midt, og sier at alternativ midt er det flest politikere i Hamar vil kunne stille seg bak.

- Det må være vår oppgave som politikere å kjempe for hva som er det beste for vår by - ikke måtte velge mellom to onder, sa Aalstad, som foreslår at kommunestyret går for alternativ midt.

Aalstad ble støttet av KrF-gruppeleder Geir Byberg. Han ønsker et midt-alternativ, men anser det som noe urealistisk. Fra talerstolen sa han at han går for det minste av to onder om det skal stå mellom øst og vest, og sikter til alternativ øst. Men han ville stemme for alternativ midt.

SOLLI, SKRAMSTAD OG BEHRENS FOR VEST

Grete Solli (Ap), Ivar Skramstad (Sp) og Erling Behrens (Frp) ønsket en vestlig trasé med jernbane langs Mjøsa. 

Behrens påpekte likevel at alternativ midt er det beste, men at regjeringen har uttrykt at dette er vanskelig å finansiere.

- For Senterpartiet står jordvernet såpass sterkt, at vi går for alternativet når det finnes alternativer. Hvis vi ikke kan gå for midt, går vi for vest. Men blir det valgt en østlig trasé, skal vi være med og sørge for at det går minst mulig dyrka mark og minst mulig matjord, sa Skramstad (Sp).

Tom Sagen i SV var også for et vestlig alternativ, men sa at han som gruppeleder støtter flertallet i SV, og dermed kom til å stemme for øst.

LANG TALERLISTE


Flere som egentlig kunne tenke seg en jernbaneløsning ved Mjøsa, sa de vil stemme for øst, for å sørge for et mest mulig samlet kommunestyre, som igjen kan virke positivt når saken skal videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Klokken 18.30, to og en halv time ut i møtet, gikk ordfører Einar Busterud opp på talerstolen, som siste taler. Han oppsummerte jernbane-debatten som en god og saklig debatt. Når avgjørelsen nå fattes, er det et samlet kommunestyre som skal jobbe opp mot sentrale myndigheter. 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00