• AVSTEMMING: Et flertall på sju stemte for øst i formannskapet, mens fire stemte for vest med kulvert. 21. desember gjør kommunestyret sitt vedtak.
    FOTO: ELI J. HAUGEN

Den lokale diskusjonen om framtidig trase for dobbeltspor gjennom Hamar, er inne i sin siste fase. 21. desember skal kommunestyret behandle kommunedelplanen for dobbeltspor på jernbanen gjennom Hamar.

Formannskapet hadde onsdag oppe saken, og de innstiller overfor kommunestyret 21. desember.

FLERTALL FOR ØST

Med et flertall på fire for vest og sju for øst, innstiller formannskapet det østre alternativet overfor kommunestyret. Det var ordfører Einar Busterud, Inga Borud og Tor Inge Martinsen (begge BBL), varaordfører Knut Fangberget (H), Stig Vaagan (V), Geir Byberg (KrF) og Morten Aspeli (Ap) som stemte for øst foran vest med kulvert, mens resten av Ap-gruppa og Katrine Aalstad (MDG) holder på vest.

En opptelling HA har gjort, viser at formannskapets stemmetall er rimelig representativt for kommunestyrets stemmetall i denne saken, som ligger på 23-24 for øst mot 15-16 for vest. 

ÅPEN INNSTILLING

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud hadde en såkalt åpen innstilling til formannskapet, hvor han mener at både det vestre alternativet med kulvert og det østre alternativet med stasjon på Vikingskipet er akseptabelt.

Det skinner igjennom at rådmannen er rimelig misfornøyd med hva Jernbaneverket har stilt opp med av avbøtende tiltak til vest utover kulvert så langt. Det er blant annet snakk om et vannspeil innenfor kulverten som Jernbaneverket ikke vil binde seg til i denne planfasen. Den massive utnyttelsen av det oppfylte arealet i Hamar-bukta på vest med kulvert, er omstridt i Hamar.

AVGJØRES AV STATEN

Det er kommet statlige innsigelser til alle trasealternativene, slik at saken enten må avgjøres i mekling hos Fylkesmannen i Hedmark, men mest trolig i regjeringen. Både Jernbaneverket og Fylkesmannen i Hedmark har lagt ned innsigelse mot det østre alternativet som formannskapet nå går inn for, mens Riksantikvaren har lagt ned innsigelse mot begge de vestre alternativene, som er Jernbaneverkets anbefalte traseer.

Det ble i onsdagens formannskap også stemt over midt. Forslaget ble reist av Katrine Aalstad i Miljøpartiet de Grønne, men fikk kun hennes egen og Geir Bybergs (KrF) stemme. 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00