For mens Ridabu skole og de andre skolene i Hamar satser stort på nettbrett, har Elverum-skolene de senere årene satset på PC i stedet. Fram mot 2020, med ny fagplan, må Elverum bestemme seg for om de skal satse videre på PC-er, starte med nettbrett eller kombinere de to læringsplattformene.

Det var Frydenlund skole i Elverum som hadde bedt om å få dra til Hamar, og utdanningssjef Tord Arnesen ville gjerne bli med for å se hvordan Ridabu skole håndterer bruken av nettbrett.

– Jeg må si jeg ble veldig imponert over hvordan leseopplæringen fungerte, både visuelt og med lyd, og hvordan andreklassingene lagde systemer. Fascinerende, mente utdanningssjefen. Sammen med IKT-rådgiver Tor Erik Berge og Vegard Edvardsen fra Frydenlund skole tar han nå inntrykkene med tilbake.

Ridabu skole og de andre skolene i Hamar satser videre på iPad. Satsingen startet for to år siden, og nå er det 1.- og 2. trinn, samt 6.- og 7. trinn som er fulldekket. Fra høsten av blir det fulldekning av nettbrett på alle trinn i Hamar-skolene.

Kjell Senumstad, IKT-kontakt på Ridabu skole, ser allerede store positive utslag.

– Den største endringen har vi sett på lese- og skriveopplæring. De aller fleste lærer nå bokstavene og knekker lesekoden før jul på første trinn. Vi har mye tettere oppfølging med både elever og foreldre fordi vi kan følge med når de leser inn leseleksa si. Da kan vi komme med kommentarer slik at både eleven og foreldrene vet hvordan de ligger an og hva de bør øve videre på, sier Senumstad.

Han er også veldig klar på at de har klart å holde på elevenes motivasjon mye lenger etter at de innførte nettbrett.

– Og vi får faktisk mye bedre tid til hver enkelt elev på skolen, sier Kjell Senumstad.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00