Det har vært mye usikkerhet om det er satt av nok planmidler til jernbane, og hva de skal brukes til.

Etter forliket i Stortinget før jul hvor det kom på plass 280 millioner kroner ekstra til planlegging av InterCity, har fortsatt ikke bestillingen over hva som skal planlegges på Dovrebanen gått over til Bane Nor.

Fryktet forsinkelser

Bakteppet er frykt for at mangel på planleggingsmidler skulle føre til at ambisjonen om å bygge dobbeltspor fram til Hamar innen 2024 sto for fall, og mulige forsinkelser.

Nylig var det et møte mellom samferdselstoppene i Hedmark og Oppland fylkeskommuner, statssekretær Tom-Christer Nilsen i samferdselsdepartementet og stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen (Frp).

Beroliget

Etter møtet er fylkesråd for samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen beroliget.

Der fikk de lovnader om at det innenfor planmidlene blir satt av penger til mer detaljert planlegging av den østre traseen gjennom Hamar, som kommunestyret vedtok før jul.

Dessuten fikk de lovnader om fortsatt planlegging av dobbeltspor Sørli–Brumunddal, og ikke bare til Åkersvika. Dessuten skal strekningen mellom Brumunddal og Moelv planlegges.

Viktige milepæler

Torp Adolfsen er nå sikker på at det legges til rette for at dobbeltsporet kan nå Hamar i 2024.

– Det blir nok planmidler til å nå milepælene som er satt, og det er veldig viktig, sier Torp Adolfsen.

Onsdag endte meklingen om framtidig jernbanetrasé gjennom Hamar resultatløst, som ventet. Saken går nå over til departementet.

Adolfsen og Oppland fylkeskommune er opptatt av at man kan starte planlegging lenger nord selv om traseen gjennom Hamar ikke er avklart.

– Hamar må få ta den tid de trenger, men vi kan starte planlegging lenger nord, og bygge sør og nord for Hamar, sier Torp Adolfsen.

Også NHO Innlandet og Lillehammer kommune presser på for å få planlagt og bygget ut nord for Hamar så snart som mulig, uavhengig av traséavklaring i Hamar.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00