Rektor Ole Christian Hem og verneombud Hans Andersen mottok prisen fredag.

Kriteriene for prisen er at det er igangsatt trivselstiltak som over tid skaper rom for alle. Skolen har også gjort fysiske eller organisatoriske grep som har ført til økt trivsel, raushet og omsorg for hverandre og samtidig en økt nærværsprosent.

Skolen har redusert sykefraværet de siste to årene fra 8,3 prosent til 4,8 prosent.

Prisen består av 10.000 kroner.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00