Femte trinn ved Jappa skole i Grimstad plasserer seg helt på topp. Deretter følger tre private skoler, før femteklassingene ved Ingeberg skole.

Hamar kommune har som ambisjon å ligge over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver. I år lykkes Ingeberg skole i det til gagns.

Ivrig gjeng

HA besøker den 16 elever store klassen. Når vi er på besøk jobber klassen med vinkler og trekanter, og det er en ivrig gjeng vi får treffe.

Ingrid Flisen og Vegard Willumsen vet at klassen har skåret særdeles bra i år. Selv trives de godt på skolen.

– Det er artig å gå på skolen. Vi har det morsomt, og er gode venner, selv om vi av og til krangler litt. Lærerne er flinke, sier de to elevene.

Ekstremt bra

Lærerne som har klassen i de fleste timene, er Marit Barmala og Anders Ljødal. De skryter av klassen sin. Barmala har vært lærer i 31 år, hvorav 17 år på Ingeberg skole.

– Resultatene i år var ekstremt bra. Elevene har jobbet bra. Vi har jobbet systematisk med fagene, og forberedt elevene godt på prøvesituasjonen, sier Barmala.

Ljødal sier at klassen virkelig vil lære og gjøre det bra.

– Dette er en positiv gjeng. Her får man som lærer gått igjennom det som er planen for timen, og mer til, sier Ljødal.

Egen veileder

Rektor Sissel Havik er ikke mindre stolt og glad over toppresultatet.

– Ingeberg skole har vært godt fornøyd også tidligere, men dette er mer enn vanlig bra. Vi jobber systematisk med forberedelse og etterarbeid på de nasjonale prøvene. Vi bruker kartleggingene til å forbedre oss, sier Havik.

Hamar-skolene har utarbeidet en egen veileder for forberedelse og gjennomføring av nasjonale prøver, som skolen bruker.

– Det er mange faktorer som teller inn ved et så godt resultat. Gruppa er homogen, vi har dyktige lærere og engasjerte foreldre, sier Havik.

Sjef for opplæring og oppvekst Anne-Grete Melby er også stolt og imponert.

– Dette er flott! Vi bruker resultatene aktivt i vårt forbedringsarbeid, sier Melby.

Selv pensjonerer hun seg til sommeren, etter 17 år som oppvekstsjef. Stillingen er utlyst med ny tittel; kunnskapssjef.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00