Både brukere, pårørende, ansatte og gjester var til stede på bursdagsfeiringen. Her var det flotte pynta bord, og flere hadde også tatt på seg dressen og penkjolen denne dagen.

Helse- og omsorgssjef Vigdis Galaaen overrasket de ansatte med en gave 10.000 kroner som en inspirasjon til å fortsette det gode arbeidet de gjør.

– De ansatte her er flinke til å lage sosiale fellesskap og de arbeider målrettet for å lage individuelt tilpassede opplegg, sier Galaaen til krøniken.

Avdeling 3 på Prestrud ble åpnet 12. mars i 2007, med 22 langtidsplasser og to korttidsplasser for demente.

– I løpet av disse 10 årene har demensomsorgen endret seg. De som fikk plass her for 10 år siden, ville i dag fått omsorg hjemme, sier Vigdis Galaaen.

Avdelingsleder Marit Midtlund roste venneforeningen til Prestrudsenteret. Denne foreningen har stor ære for mange aktiviteter for de eldre både på senteret og hjemmeboende. De står bak både Prestrudbirken, krokvelder (sammen med Storhamar Lions), filmkvelder, loppemarkeder og mye annet.

– Det gir oss minst like mye som det gir dem som bor her. Visst kan vi bli slitne i blant, men vi blir behagelig slitne når vi ser at det gleder, sier Bjørn Helge Olsen og Dag Lutnæs, to av ildsjelene i foreningen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00