Et 10 årsjubileum kan ikke gå upåaktet hen. Det var de ansatte på Statens Barnehus i Hamar skjønt enige om. Men 9. februar blir det en faglig bursdagsfeiring:

– Det er mange som vet om oss, vet hvilken kompetanse vi har og som bruker oss jevnlig. Men det er fremdeles mange som ikke vet hva vi kan bidra med. Derfor har vi sendt ut invitasjoner til gode samarbeidspartnere og andre som er viktige for Barnehuset, sier Ingjerd Kagnes, leder for Statens Barnehus i Hamar.

Sammen med seniorrådgiver Eli Furuholt og tekniker Tom Erik Kleiven har hun satt sammen et program som er relevant for alle som arbeider med barn, ungdommer og sårbare voksne. Det er 250 plasser og det er fremdeles ledige plasser.

Statens Barnehus i Hamar dekker både Hedmark og Oppland og ligger administrativt under politiet. For 10 år siden var det fem ansatte på Barnehuset i Hamar som bisto med 74 avhør. I 2016, med 11 ansatte, var det hele 657 avhør på barnehuset. I fjor sank antallet i Hamar til 476, men det skyldes at Romerike ble flyttet over til nytt barnehus i Moss.

Konferansen 9. februar byr på et omfattende program. De tar opp barns betroelser om seksuelle overgrep, om utviklingstraumer, om sårbare voksne i møte med barnehsuset, om medisinsk og odotologisk undersøkelse og barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. Alle disse foredragene er det ansatte på barnehuset som står for. Dagen avsluttes med en gjesteforeleser fra Kripos som forteller om etterforskning og straffesaksbehandling av nettsaker.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00