Hamar kommune har fire bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Fordi det kommer færre flyktninger til Norge, og fordi færre får opphold, står nå sju av 21 plasser ved disse bofellesskapene ledige.

I fjor: 40 flyktninger venter på bolig i Hamar

Kommunen taper 437.000 kroner per måned på denne ledige kapasiteten, og har startet på en prosess med nedbemanning med drøftingsmøte med tillitsvalgte og informasjonsmøter.

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud ønsker rask framdrift for å redusere det økonomiske tapet.

Rådmannen orienterer formannskapet om situasjonen i en sak som kommer til behandling onsdag.

Mens staten bidrar med 750.000 kroner i statsstøtte i året per bosatte enslige mindreårige flyktning, koster den billigste plassen i et bofellesskap i Hamar kommune 938.511 kroner, mens den dyreste koster 1.053.931 kroner. Med en statsstøtte per plass på 750.000 kroner, går hver plass med et stort underskudd i året.

I saken til formannskapet heter det at det er helt nødvendig å gjennomføre innsparingstiltak. Det vil bli lagt fram et nytt budsjett for året i forbindelse med månedsrapporteringen i april.

Totalt er det i dag 29,25 årsverk i bofellesskapene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00