Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) stilte spørsmål om samferdselsministeren kunne garantere dette, etter at det oppstått usikkerhet om det blir forsinkelser i framdriften av dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal. Jernbaneverket har sagt at det ikke er satt av nok midler til planlegging.

Svaret kom torsdag. Der utsteder Solvik-Olsen ingen garantier om at det ikke blir forsinkelser.

Han skriver at planleggingsmidlene må brukes mest mulig effektivt, og at endelig fordeling gjøres sammen med Jernbaneverket når budsjettet er vedtatt.

– Han kan altså ikke gi noen garanti for framdriften, eller avkrefte at det er for lite planleggingsmidler til å holde framdriften. Dette er alvorlig, og skaper usikkerhet rundt bygging av dobbeltsporet til 2024, kommenterer Trettebergstuen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00