Eldrebølgen har også nådd døve i Hamar, og det har vært dialog med Hamar kommune en stund om omsorgen til denne gruppen. Nå skriver Innlandet Døveforening i et brev at kommunen snarest må bygge opp en helsetjeneste med personell som kan kommunisere på tegnspråk.

På Prestrudsenteret er det en miljøarbeider som kan tegnspråk, men dette er ikke nok. Døveforeningen vil selv tilby helsetjenesten et kurs i tegnspråk når tiden er inne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00