Heia Hamar åpner i lokalene etter Svare og Berg i Strandgata.

Nå har de gjort noen endringer i tidligere innsendt søknad. Arealet er redusert fra 320 kvadratmeter til 249 kvadratmeter.

De planlegger i tillegg sitteplasser utendørs, både på platting på Stortorget og langs Strandgata. Åpningstiden blir klokken 10.

Styrer for skjenkebevillingen blir Kenneth Sjonfjell, med Remo Andre Martinsen som stedfortreder.

Begge har avlagt kunnskapsprøven etter alkoholloven.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00