Onsdag inviterte Eidsiva Energi eiere og representanter fra andre kraftselskaper i Innlandet til seminar i Hamar. Temaet var utviklingen i kraftbransjen med fokus på hvordan nettselskapene kan tilpasse seg nye rammebetingelser.

Bransje i endring

Konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva Energi forteller at kraftbransjen er i endring, drevet av nye myndighetskrav, store investeringskrav, ny teknologi og digitalisering.

– Nettdrift er monopolvirksomhet. Fra 1. januar 2021 får vi en ny energilov, som krever et skarpere skille mellom monopolregulert nettvirksomhet og annen virksomhet i et energiselskap. Sammen med kravene til effektivisering i bransjen, vil det kreve at vi omstiller oss og tar i bruk ny teknologi på en annen måte enn tidligere, sier Andresen.

På deltakerlista på seminaret onsdag, var det eiere bak Stange Energi, Gudbrandsdal Energi, Valdres Energi, Vang Energiverk, VOKKS AS, AS Eidefoss, Sør-Aurdal Energi, samt Eidsivas eiere i begge fylker.

Større fagmiljøer

– Eierne må ta et valg. Eidsiva ønsker sterkere samarbeid om nettdrift med de andre energiselskapene i Innlandet, sier Andresen.

Kraftgiganten i Innlandet er åpen for ulike typer samarbeid, om det er innfusjonering eller andre former for samarbeid.

– Det er stordriftsfordeler innen nettdrift. Det går på å samle større fagmiljøer med kompetanse, ikke minst innen digitalisering, sier Andresen.

Tvinger ingen

Et eksempel på det siste er overgang til helautomatiske strømmålere. Det krever at nettselskapene har tilgang til systemer og folk som kan håndtere dette.

Eidsivas initiativ overfor de andre nettaktørene, er forankret i Eidsivas konsernstyre.

– En slik prosess må ta den tiden det tar. Ny energilov gjelder fra 1. januar 2021, og til da skulle vi gjerne ønske at vi hadde fått med oss de andre aktørene i en større enhet. Men dette er valg det enkelte selskap må gjøre, vi tvinger ingen, sier Andresen.

Lavere nettleie

– Kan konsekvensen av en sterkere samordning bli nedbemanning?

– Noe av synergien er redusert bemanning. Eidsivas desentrale struktur med lokale kontorer og støttepunkter vil vi beholde. Vi vil bygge en robust nettvirksomhet med minst like god beredskap som i dag. Lønnsomhet er viktig for å sikre arbeidsplasser over tid. Konsekvensen vil bli lavere nettleie i snitt for forbrukeren, sier Andresen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00